admin 1/11/2022

Ngày nay khi kinh doanh bãi xe về lâu dài, các nhà quản lý và bên gửi xe đều muốn rõ ràng hơn trong các thỏa thuận này. Bạn đang thắc mắc hợp đồng trông giữ xe ô tô được viết như thế nào là đúng? Hôm nay, eParking sẽ giúp bạn tìm hiểu về một số kiến thức liên quan đến các loại hợp đồng trông giữ có liên quan nhé.

Hợp đồng trông giữ xe ô tô

Hợp đồng trông giữ xe ô tô

Hợp đồng trông giữ xe ô tô là gì?

Hợp đồng trông giữ xe ô tô là văn bản pháp lý mà văn bản này có sự ký kết giữa 2 bên: bên thứ 1 là bên gửi, bên thứ 2 là bên giữ xe. Văn bản ở hợp đồng này trở thành có pháp lý vì có sự ràng buộc giữa 2 bên. Bên gửi xe ô tô có nhiệm vụ thanh toán chi phí cho bên giữ xe ô tô. Và đương nhiên, bên giữ xe ô tô có nhiệm vụ phải giữ xe cẩn thận, nếu có sai sót hoặc bị mất phải bồi thường cho người gửi xe.

Mẫu hợp đồng dịch vụ giữ xe ô tô

Mẫu hợp đồng dịch vụ trông giữ xe ô tô có biểu mẫu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

…………………, ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG TRÔNG GIỮ XE Ô TÔ/XE MÁY

(hay là HỢP ĐỒNG THUÊ BÃI GIỮ XE/HỢP ĐỒNG CHO THUÊ MẶT BẰNG GIỮ XE)

Tại (địa điểm): ……………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên gửi tài sản/bên thuê bãi giữ xe hoặc thuê mặt bằng giữ xe)

Ông (bà): ………………………………….. Số CMND: …………………………

Cấp ngày …………………..………….…. Tại: ………………………………..

Điện thoại số: ….………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….

Bên B (Bên giữ tài sản/bên cho thuê giữ xe hoặc cho thuê mặt bằng giữ xe)

Ông (bà): …………………………….…… Số CMND: …………………………

Cấp ngày: ……………………………….. Tại: ………………..………….……

Điện thoại số: ……………………………….…………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….

Sau khi hai bên trao đổi rồi đi đến thống nhất với nội dung hợp đồng trông giữ tài sản như sau: 

(Trường hợp đối tượng thỏa thuận việc trông gửi xe)

Điều 1: Đối tượng gửi xe, giữ xe 

– Loại xe: ………………………… Biển kiểm soát: ……………………………

– Mô tả đặc điểm, tình trạng xe gửi giữ …………………………………….…..

(Trường hợp cho thuê/thuê bãi giữ xe)

Điều 1: Về nội dung của hợp đồng thuê/cho thuê mặt bằng trông giữ xe

– Diện tích của bãi giữ xe: ………………

– Bãi giữ xe có đặc điểm: …………………

– Địa điểm: ……………………

– Mục đích thuê: …………………..

Điều 2: Mức giá và chọn phương thức thanh toán

– Mức giá (theo quy định của Nhà nước, hoặc hai bên cùng thỏa thuận là)

– Phương thức thanh toán: …………………….

– Thời gian gửi (thuê/cho thuê): ……………………….…

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền của bên A

(Trường hợp đối tượng thỏa thuận việc trông gửi xe)

Nghĩa vụ của bên A

Đặc tính của xe:………………………….

– Phải trả tiền thù lao cho người trông xe khi lấy lại xe

– Trả phí tồn lưu xe giả sử khi hợp đồng hết hạn mà thời gian không kịp lấy xe đã gửi.

Quyền của bên A

Bên A sẽ có quyền đơn phương yêu cầu  chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm các điều lệ trong hợp đồng.

– Bên A có quyền yêu cầu bên B phải bảo quản, gìn giữ xe cẩn thận theo các quy định của hợp đồng.

(Trường hợp cho thuê/thuê mặt bằng bãi giữ xe)

Nghĩa vụ của bên A:

– Giao mặt bằng, cơ sở vật chất đúng với số lượng đã thỏa thuận trước cho bên B.

– Sự đảm bảo về mặt bằng của bên A phải phù hợp với mục đích thuê của B đã được bàn bạc trước đó.

– Nếu mặt bằng bên A có dấu hiệu giảm sút đi những giá trị sử dụng mà không đúng với thỏa thuận trước đó. Thì bên A cần sửa chữa hoặc giảm giá thuê.

Quyền của bên A: 

– Mục đích của bên B phải đúng với các thỏa thuận mặt bằng trước đó. Nếu không đúng mục đích sử dụng bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

– Bên A có quyền yêu cầu bên B phải bảo quản mặt bằng đúng với giá trị ban đầu. Nếu có hư hỏng phải bồi thường

– Bên A có quyền yêu cầu bên B trả tiền thuê mặt bằng đúng thời hạn. Nếu như bên B không trả theo số kỳ quy định thì bên A sẽ chấm dứt hợp đồng và nhờ cơ quan pháp lý giải quyết. 

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền của Bên B

(Trường hợp đối tượng thỏa thuận việc trông gửi xe)

Nghĩa vụ của bên B: 

Trông coi cẩn thận, không có quyền tự động sử dụng xe trong thời gian hợp đồng được ký kết.

– Chịu trách nhiệm bồi thường cho người gửi xe ( bên A ) nếu như xe có mất mát hay hư hỏng. 

Quyền của bên B:

Có quyền yêu cầu bên A đưa xe đúng với chất lượng, đặc tính đã thông báo ở hợp đồng.

(Trường hợp cho thuê/thuê mặt bằng bãi giữ xe)

Nghĩa vụ của bên B: 

– Thanh toán tiền thuê mặt bằng theo thời hạn đã quy định và thống nhất giữa hai bên

– Bảo quản mặt bằng cho bên A. Tránh trường hợp xảy ra thất thoát. Nếu có phải bồi thường.

– Sử dụng đúng mục đích thuê mặt bằng đã thỏa thuận rõ với bên A trước đó. Nếu muốn sử dụng mục đích khác phải thỏa thuận lại với bên A.

Quyền của bên B:

Bên B có quyền thuê lại mặt bằng mình đã thuê nếu có sự cho phép bằng văn bản của bên A

– Yêu cầu giao mặt bằng đúng chất lượng cho bên B. Cũng như thời điểm, địa điểm, mức giá đã thỏa thuận.

– Nếu bên A giao mặt bằng chậm, thì bên B có thể lựa chọn gia hạn, chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường,giảm giá hoặc hủy theo ý muốn.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

– Bên A và bên B phải cho thống nhất với nhau về tình hình thực hiện hợp đồng. Trường hợp xảy ra một số phát sinh thì phải thông báo đến nhau. Rồi giải quyết dựa trên sự bình đẳng và thương lượng, có lợi (có lập biên bản). 

– Nếu như bên A và bên B không giải quyết được những vấn đề mới phát sinh thì sẽ đến các cơ quan nhà nước có pháp lý giải quyết.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng trông giữ xe ô tô/xe máy (hợp đồng thuê/cho thuê mặt bằng bãi giữ xe) này  có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….

Hợp đồng này được lập thành ….. bản, đều mang giá trị giống nhau, mỗi bên giữ …. bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

Ký tên                                                                                                                                       Ký tên

 

Có thể áp dụng mẫu hợp đồng này cho hợp đồng trông giữ xe máy. Chỉ là thay đổi tên hợp đồng, loại xe gửi hợp lý là được. Đối với mỗi thỏa thuận trông giữ xe máy, bạn cũng nên bàn bạc rõ ràng và đi đến thống nhất đối với mỗi điều khoản.

Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng trông giữ xe ô tô 

Một số lưu ý trước khi ký kết hợp đồng trông giữ xe ô tô

Một số lưu ý trước khi ký kết hợp đồng trông giữ xe ô tô

  • Phải đọc rõ các điều khoản trong hợp đồng trông giữ xe ô tô, tránh trường hợp đối phương tạo những điểm bất lợi cho mình.
  • Hợp đồng trông giữ xe ô tô phải được ký kết rõ ràng, không được sửa chữa từ đôi bên. Nếu sửa chữa cần phải bàn bạc và thống nhất của cả hai bên 

Qua bài viết này, eParking mong rằng bạn đã có thêm một số thông tin hữu ích về cách viết bản hợp đồng trông giữ xe ô tô hoặc thuê mặt bằng giữ xe. Hãy nhớ theo dõi chúng tôi để có thêm nhiều kiến thức về kinh doanh bãi giữ xe thông minh cho các phương tiện, bạn nhé.

Xem ngay giải pháp hệ thống giữ xe bằng thẻ từ giúp cho việc kiểm soát xe vào ra và thời gian gửi cũng như thu chi một cách dễ dàng hơn