eParking container

eParking container là hệ thống hỗ trợ quản lý vận tải tại các cảng, nơi vận chuyển hàng hoá khối lượng lớn. eParking container có thể kiểm soát các hoạt động vào ra chi tiết và tính phí theo tính chất đặc thù của xe container.

Giá tham khảo: 195.315.000 VNĐ

Liên hệ nhận báo giá chi tiết

*Tính năng nổi bật hệ thống:

 • Có thể tính tiền theo đầu kéo, rơ móoc hoặc cả hai
 • Dùng camera kiểm soát không cần phải phát thẻ cho xe vào, ra
 • Phân tích biển số xe bằng phần mềm server chuyên dụng
 • Tự động cho xe đã đăng ký biển số được qua cổng
 • Xem lại lịch sử thống kê số lượng hình ảnh xe theo chiều vào và chiều ra chi tiết

*Cấu tạo hệ thống:

 • Camera ZEISIC
 • Hệ thống nguồn trung tâm
 • Đầu đọc thẻ
 • Thẻ giữ xe
 • Máy tính trạm vận hành lắp ráp
 • Tủ làm việc trung tâm
 • Phần mềm eParking License 2 làn vĩnh viễn
 • Bộ lưu điện dự phòng UPS
 • Hệ thống Barrier
 • Giảm tốc cao su 1m
 • Trụ lắp camera 1750mm(H)
 • Trụ lắp camera 3000mm(H)
 • Gờ phân làn
 • Converter quang
 • Chi phí lắp đặt âm công trình (theo chiều dài dây)
 • Chi phí lắp đặt Hệ thống – Vật tư phụ
 • Nhận diện và so sánh biển số

*Hệ thống chi tiết:  Xem Chi tiết