admin 31/05/2021

Giới thiệu:

eWeighing là sản phẩm phần mềm quản lý trạm cân được công ty An Phú Việt nghiên cứu và phát triển dùng để quản lý và liên kết các thiết bị trong trạm cân, giúp các thiết bị trong trạm cân hoạt động chính xác và chặt chẽ với nhau.

eWeighing sẽ quản lý và hỗ trợ các nhân sự vận hành cân, chủ động trong việc quản lý dữ liệu, số liệu cân, đảm bảo được tính minh bạch và trung thực của trạm cân.

Ưu điểm nổi bật:

Quản lý được yêu cầu cân theo từng đơn vị khách hàng, theo từng yêu cầu hàng hoá

Tự động cảnh báo bằng cảm biến khi diễn ra sự kiện bất thường khi cân

Quản lý chặt chẽ và tiện lợi bằng QR code: Phải có QR code được cấp từ đơn vị quản lý cân thì mới có thể ra vào trạm cân

Áp dụng triệt để hỗ trợ vận hành, quản lý: Gửi mail QR code để ra vào bãi, gửi kết quả cân cho khách hàng qua email

Tập trung và đồng nhất dữ liệu của tất cả các trạm cân đang quản lý 

Quản lý giám sát chặt chẽ bằng việc sử dụng camera để lưu trữ hình ảnh xe ra vào trạm cân.