admin 31/05/2021

Giới thiệu:

Phần mềm quản lý tòa nhà eBuilding là sản phẩm được phát triển dựa trên nhu cầu và nghiệp vụ quản lý tòa nhà của các Công ty Quản lý, Ban Quản lý tòa nhà. eBuilding cung cấp các tính năng dễ dàng giám sát tập trung cùng lúc nhiều tòa nhà chung cư ở mọi lúc mọi nơi, không mất thời gian di chuyển đến tận nơi và không cần tốn nhiều nhân sự.

eBuilding áp dụng công nghệ thuận tiện cho việc quản lý các trang thiết bị, nhân sự của nhiều toà nhà. Bên cạnh đó tiết kiệm thời gian rà soát thông tin của các chung cư: chỉ cần sử dụng tài khoản đăng nhập, Ban Quản lý có thể truy vấn dữ liệu, thông tin của tất cả các tòa nhà, chung cư được phân quyền.

Ưu điểm nổi bật:

Quản lý thông tin chi tiết theo từng block: Sắp xếp, phân chia danh sách cư dân theo các block, các tầng theo hiện trạng thực tế của toà nhà, chung cư

Hỗ trợ cập nhật dữ liệu những toà nhà, chung cư đang vận hành: cho phép nhập danh sách dữ liệu có sẵn vào hệ thống eBuilding mà không tốn thời gian nhập liệu

Khả năng phân quyền theo từng vai trò

Kết nối, đồng bộ dữ liệu với hệ thống giữ xe thông minh eParking và hệ thống các tài khoản phân quyền eBuilding

Giải pháp quản lý tối ưu và tất cả trong một: có thể quản lý tập trung và bao quát tất cả các toà nhà đang quản lý chỉ với một tài khoản duy nhất.