Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Kiến Thức Ngoại Giao Và Ngoại Ngữ TP HCM

Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Kiến Thức Ngoại Giao Và Ngoại Ngữ TP HCM

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ TP HCM là đơn vị sự nghiệp trực tiếp của BỘ NGOẠI GIAO, trung tâm có khuôn viên yên tĩnh, và các phòng học được đầu tư trang thiết bị hiện đại, phòng học đa phương tiện và thư viện nhiều sách báo đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập.
Với việc đầu tư thêm hệ thống giữ xe thông minh eParking, trung tâm sẽ tăng thêm phần chuyên nghiệp uy tín và đảm bảo an toàn cho phương tiện của cán bộ giáo viên cũng như học viên tới làm việc và học tập.
Hệ thống bao gồm 02 làn xe máy và 01 làn ô tô hỗn hợp được thiết kế phù hợp yêu cầu, mặt bằng cũng như diện tích của trung tâm.
Nội dung đang cập nhật...

Thông tin dự án

Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Kiến Thức Ngoại Giao Và Ngoại Ngữ TP HCM

Đang cập nhật...