Nhà máy May Quảng Việt

Nhà máy May Quảng Việt

Cảm ơn Nhà máy May Quảng Việt đã lựa chọn HTGX eParking
Nhà máy may Quảng Việt đã hoạt động hơn 25 năm trong lĩnh vực máy trang phục từ lông thú, nhà máy có địa chỉ tại Củ Chi, TP.HCM.
Với hệ thống quản lý xe đơn giản, làn xe hỗn hợp kết hợp với camera ghi nhận biển số và trụ tự quẹt, eParking giúp giảm thiểu ùn tắc xe công nhân vào giờ giao ca cao điểm, đảm bảo an toàn, an ninh tại nhà máy.
Nội dung đang cập nhật...