admin 31/05/2021

Giới thiệu:

Với phần mềm quản lý thông minh, An Phú Việt nghiên cứu và phát triển các phần mềm quản lý linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng. 

Ngoài quản lý xe, quản lý ra vào, quản lý toà nhà hay quản lý trạm cân… khách hàng có nhu cầu quản lý số lượng lớn hàng hoá, nhân sự nào sẽ được đội ngũ kĩ thuật của An Phú Việt tư vấn và thiết kế phần mềm đáp ứng đúng nhu cầu đó.

Ưu điểm nổi bật:

Đáp ứng việc quản lý đúng nhu cầu thực của khách hàng

Hệ thống thiết bị, phần mềm tiên tiến giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhân sự quản lý

Thông tin, hình ảnh được lưu giữ hỗ trợ cho việc kiểm tra, truy vấn

Quản lý chính xác bằng hệ thống thông minh tránh gian lận, nhầm lẫn hoặc thiếu sót

Phần mềm mở có thể cập nhật thêm tính năng theo nhu cầu phát sinh của khách hàng.